Polish

Czytaj kody kreskowe w aplikacjach Node.js

Kody kreskowe stały się istotną częścią procesu zakupu produktów. W kodzie kreskowym informacja jest reprezentowana jako jedno- lub dwuwymiarowy obiekt graficzny. Te obiekty graficzne są rozpoznawane w celu odczytania zakodowanych informacji. Aby zautomatyzować rozpoznawanie kodów kreskowych, w tym artykule opisano sposób odczytywania kodów kreskowych w aplikacjach Node.js.
maja 27, 2021 · 3 min · Usmana Aziza