Polish

Jak czytać pliki Excela w Javie

Pliki MS Excel są w dużej mierze wykorzystywane do przechowywania danych tabelarycznych w postaci arkuszy kalkulacyjnych. Często ogromne zbiory danych są również przechowywane w plikach Excel. Dlatego możesz spotkać się ze scenariuszem, w którym musisz odczytać i pobrać dane z arkuszy w pliku Excel. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak odczytać plik Excela w Javie. Pokażemy, jak programowo odczytać cały plik Excela lub tylko pojedynczy arkusz.
listopada 10, 2021 · 4 min · Usmana Aziza