Polish

Odczytywanie cech warstw wektorowych, punktów i geometrii z plików CSV

Mogą wystąpić sytuacje, w których masz dane geoprzestrzenne w formacie CSV i chcesz odczytać te dane z poziomu aplikacji .NET. W takich przypadkach z tego artykułu dowiesz się, jak odczytywać elementy warstwy wektorowej, punkty i geometrie z plików CSV przy użyciu języka C#.
listopada 5, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad