Polish

Utwórz plik KML lub przeczytaj jego funkcje programowo za pomocą C#

KML to skrót od Keyhole Markup Language, który jest rozszerzeniem języka XML. Jest to format pliku GIS i służy do wyświetlania informacji geograficznych. Możesz programowo tworzyć pliki KML, a także odczytywać z nich informacje za pomocą języka C#.
stycznia 18, 2021 · 3 min · Farhan Raza