Polish

Czytaj funkcje z plików OpenStreetMap (OSM) przy użyciu języka C#

OpenStreetMap (OSM to bezpłatna i edytowalna mapa świata. Jest tworzona przez wolontariuszy i udostępniana z licencją typu open-content. Licencja umożliwia swobodny dostęp do obrazów map i bazowych danych map. Mogą istnieć scenariusze, z których chcesz czytać obiekty Pliki OSM w aplikacjach .NET W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak programowo odczytywać funkcje z plików OSM przy użyciu języka C#.
sierpnia 23, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad