Polish

Czytaj, dodawaj, aktualizuj lub usuwaj notatki slajdów w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C#

Notatki do slajdów w prezentacjach PowerPoint służą do dodawania referencji dla prezentera w celu przypomnienia sobie ważnych punktów podczas prezentacji. Notatki te można dodawać do każdego slajdu prezentacji programu PowerPoint. W tym artykule omówiono również niektóre ważne aspekty obsługi notatek slajdów w prezentacjach programowo. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz w stanie: czytać notatki slajdów w prezentacji PowerPoint przy użyciu C#, dodawać notatki slajdów do prezentacji programu PowerPoint w języku C#, aktualizuj notatki w konkretnym slajdzie prezentacji PowerPoint w C#, and usuń notatki slajdów w prezentacji PowerPoint za pomocą C#.
lutego 18, 2020 · 3 min · Usmana Aziza