Polish

Skompresuj plik PSD Photoshop w Javie

Pliki PSD są tworzone w celu projektowania obrazów przy użyciu różnych warstw. Różne pliki PSD mogą osiągać ogromne rozmiary ze względu na dane wizualne i warstwy. W takich przypadkach możesz chcieć skompresować obraz PSD, aby zmniejszyć rozmiar pliku. W tym artykule wyjaśniono, jak programowo skompresować plik PSD programu Photoshop w języku Java.
stycznia 3, 2022 · 2 min · Farhan Raza