Polish

Renderowanie mapy do obrazu SVG, JPG lub PNG przy użyciu języka C#

Renderowanie map odnosi się do tworzenia map wizualnych z danych geoprzestrzennych. Możesz renderować mapy z KML, GeoJSON, GeoTIFF, a także Shapefile. Mapy można renderować do różnych formatów graficznych, takich jak PNG, SVG, JPG itp. W poniższych sekcjach szczegółowo opisano renderowanie map.
maja 4, 2021 · 4 min · Farhan Raza