Polish

Programowe renderowanie czcionek TrueType przy użyciu języka C++

Znaki to symbole, które wyjaśniają znaczenie różnych słów. Możesz renderować różne znaki tekstowe za pomocą czcionek TrueType przy użyciu C++ z Aspose.Font for C++ API. Obsługuje różne funkcje renderowania tekstu, w tym TrueType, Type1 i inne czcionki. Przyjrzyjmy się, jak korzystać z funkcji renderowania tekstu za pomocą kilku prostych wywołań interfejsu API.
października 8, 2020 · 3 min · Farhan Raza