Polish

Konwertuj obraz do Excela za pomocą OCR w C#

Obrazy zawierają informacje wizualne, które mogą być potrzebne w formacie tekstowym do przetwarzania danych. W takich sytuacjach można programowo przekonwertować obraz do formatu programu Excel w języku C#. Na przykład obraz może zawierać wartości liczbowe, które mogą być potrzebne do wykonania obliczeń. Zgodnie z tym w tym artykule opisano, jak przekonwertować obraz do pliku Excel.
stycznia 26, 2022 · 2 min · Farhan Raza