Polish

Konwertuj zeskanowany plik PDF na plik Word DOCX lub DOC w Javie

Pliki PDF utworzone za pomocą aparatu lub skanera zawierają zeskanowane obrazy. Takich obrazów nie można przetwarzać w celu zaznaczania lub edytowania tekstu, dlatego konieczne może być przekonwertowanie zeskanowanych plików PDF na dokumenty programu Word w formacie DOCX lub DOC. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować zeskanowany plik PDF na plik Word przy użyciu języka Java.
listopada 3, 2021 · 3 min · Farhan Raza