Polish

Znajdź i zamień tekst w plikach Visio w C#

Pliki Visio służą do tworzenia diagramów, takich jak schematy organizacyjne, schematy blokowe itp. Takie diagramy zawierają różne kształty, które mogą również zawierać informacje tekstowe. W niektórych przypadkach może być konieczne zaktualizowanie tekstu w dowolnym kształcie diagramu programu Visio. Zgodnie z takimi wymaganiami w tym artykule omówiono programowe znajdowanie i zastępowanie tekstu w rysunkach programu Visio w języku C#.
kwietnia 26, 2022 · 2 min · Farhan Raza