Polish

Zastosuj motyw w prezentacjach PowerPoint przy użyciu C#

PowerPoint udostępnia szeroką gamę motywów, które można zastosować w prezentacjach. Ponadto możesz zdefiniować własne niestandardowe motywy zgodnie z własnymi wymaganiami. W tym artykule dowiesz się, jak dynamicznie pracować z motywami prezentacji programu PowerPoint. W szczególności artykuł dotyczy sposobu programowego stosowania motywów w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C#.
września 16, 2021 · 4 min · Usmana Aziza