Polish

Dodaj podpis do obrazu programowo w C#

Obecnie wiele organizacji i instytucji przyjęło zasady bez papieru. W niektórych przypadkach może być konieczne podpisywanie obrazów do różnych celów. Aspose.PSD for .NET API może być używany do pracy z różnymi warstwami graficznymi i obrazami. W tym artykule opisano, jak programowo dodać podpis do obrazu w języku C#.
marca 18, 2022 · 2 min · Farhan Raza