Polish

Korekta pochylenia obrazu w Javie

W grafice komputerowej i przetwarzaniu obrazu pochylenie obrazu to odchylenie kątowe zestawu prostokątnych obrazów. Jest to również znane jako przechylenie obrazu lub zniekształcenie JPEG. W tym artykule dowiemy się, jak wykonać korekcję przekrzywienia obrazu w Javie.
listopada 8, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Korekta skosu w przetwarzaniu obrazu przy użyciu języka C#

W wizji komputerowej musimy odpowiednio ustawić nasze kamery i czujniki, ale często prowadzi to do dużych zniekształceń. Podobnie w przypadku skanowania za pomocą skanerów czasami wyrównanie jest prawie niemożliwe. Z tego powodu zeskanowane obrazy i fotografie mają niewielkie przekrzywienie (pochylenie). W tym artykule dowiemy się, jak wykonać korekcję skosu w przetwarzaniu obrazu przy użyciu języka C#.
października 4, 2022 · 6 min · Muzammil Khan