Polish

Scal lub rozłącz komórki w arkuszu programu Excel za pomocą C#

W tym artykule dowiesz się, jak scalać lub rozdzielać komórki programu Excel w arkuszu w języku C#. Ogólnie, scalanie komórek odnosi się do jednej lub więcej komórek połączonych ze sobą w celu utworzenia dużej komórki. Jednak sąsiednie komórki można scalać w pionie lub poziomie. Natomiast konwersja dużej komórki na wiele komórek jest znana jako rozłączanie lub dzielenie komórek w arkuszu programu Excel. Przyjrzyjmy się następującym przypadkom użycia: Scal komórki programu Excel w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą języka C# Rozdziel komórki Excela w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą C# Połącz zakres komórek programu Excel w arkuszu za pomocą języka C# Rozdziel zakres komórek Excela w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą C# Połącz komórki programu Excel o nazwanym zakresie w arkuszu kalkulacyjnym z C# Scal komórki programu Excel w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą języka C# Możesz łatwo łączyć komórki w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel za pomocą interfejsu API Aspose.
czerwca 24, 2020 · 5 min · Farhan Raza