Polish

Podziel tekst na kolumny w programie Excel przy użyciu języka Java

MS Excel udostępnia funkcję Text to Columns, która pozwala podzielić tekst na wiele kolumn. Podział może być oparty na pustym miejscu, przecinku, znaku specjalnym itp. Aby zautomatyzować tę funkcję, w tym artykule opisano, jak wykonać zamianę tekstu na kolumny w programie Excel z poziomu aplikacji Java. Przewodnik krok po kroku i przykładowy kod pokażą, jak podzielić tekst w kolumnie w arkuszu programu Excel.
maja 25, 2021 · 2 min · Usmana Aziza