Polish

Podziel tekst na kolumny w plikach Excela przy użyciu C++

Program Microsoft Excel umożliwia dzielenie tekstu na wiele kolumn za pomocą separatorów, takich jak spacja, przecinek lub inne znaki. Ta funkcja może być pomocna w scenariuszach, takich jak konwertowanie danych rozdzielonych przecinkami wyeksportowanych z tabeli bazy danych do postaci tabelarycznej. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak podzielić tekst na kolumny w plikach Excela przy użyciu języka C++.
maja 24, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad