Polish

Podziel stronę internetową HTML na wiele plików programowo za pomocą C#

Pliki HTML są zwykle używane do wyświetlania informacji na stronach internetowych lub aplikacjach internetowych. W rzeczywistości jest to tekst znaczników, który umożliwia również formatowanie tekstu. Czasami pliki HTML są dość duże, ponieważ mogą zawierać dużo danych, w tym tekst, obrazy, wykresy, diagramy i wiele innych treści. Może być konieczne podzielenie plików HTML zgodnie z różnymi wymaganiami lub przypadkami użycia.
grudnia 22, 2020 · 3 min · Farhan Raza