Polish

Podziel dokumenty MS Word za pomocą Java

W różnych przypadkach musisz podzielić dokument MS Word na wiele dokumentów. Na przykład może być konieczne utworzenie osobnego dokumentu dla każdej strony, sekcji lub zbioru stron w dokumencie programu Word. Aby zautomatyzować dzielenie dokumentów, w tym artykule omówiono programowe dzielenie dokumentów MS Word przy użyciu języka Java. Poniższe sekcje zawierają samouczek krok po kroku i przykłady kodu dla wyżej wymienionych kryteriów podziału.
stycznia 29, 2021 · 4 min · Usmana Aziza