Polish

Podziel dokumenty MS Word za pomocą C#

Dokumenty MS Word są powszechnie używane do przechowywania i udostępniania informacji. W niektórych przypadkach może być konieczne podzielenie danych z dokumentu programu Word, który może znajdować się w różnych sekcjach lub na różnych stronach. Może być również konieczne podzielenie stron jednego dokumentu na wiele dokumentów. Zgodnie z takimi scenariuszami, ten artykuł ma na celu pokazanie, jak programowo podzielić dokumenty MS Word za pomocą C#. C# API do dzielenia dokumentów MS Word Podziel dokumenty Word według sekcji za pomocą C# Podziel dokumenty Word strona po stronie za pomocą C# Użyj zakresu stron, aby podzielić dokumenty programu Word za pomocą języka C# C# API do dzielenia dokumentów MS Word Aspose.
sierpnia 26, 2020 · 4 min · Usmana Aziza