Polish

Podziel dokumenty MS Word za pomocą C++

MS Word to popularny format do przechowywania i udostępniania informacji. Mogą istnieć scenariusze, w których chcesz podzielić dokument programu Word na wiele plików. Na przykład dokument może zawierać różne sekcje, które należy udostępnić różnym osobom lub zawierać informacje poufne, które należy oddzielić. W takich przypadkach pomocne okazuje się podzielenie dokumentu Worda. W tym artykule dowiesz się, jak podzielić dokumenty MS Word za pomocą C++.
lutego 26, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad