Polish

Efekt nasycenia przy użyciu matrycy kolorów SVG w języku C#

Nasycenie obrazu opisuje intensywność koloru. Efekt nasycenia jest powszechną techniką przetwarzania obrazu, dzięki której obraz wydaje się bardziej żywy. W tym artykule omówimy, jak osiągnąć efekt nasycenia za pomocą macierzy kolorów SVG w języku C#.
października 13, 2022 · 4 min · Muzammil Khan