Polish

Wypełnij i obrysuj w SVG przy użyciu C#

Scalable Vector Graphics (SVG) to przyjazny dla sieci format plików wektorowych. Obrazy SVG stają się popularne ze względu na ich skalowalność i cechy jakościowe. W tym artykule dowiesz się, jak programowo używać właściwości CSS SVG stroke i SVG fill za pomocą języka C#.
sierpnia 12, 2022 · 6 min · Muzammil Khan