Polish

Efekt nasycenia przy użyciu matrycy kolorów SVG w języku C#

Nasycenie obrazu opisuje intensywność koloru. Efekt nasycenia jest powszechną techniką przetwarzania obrazu, dzięki której obraz wydaje się bardziej żywy. W tym artykule omówimy, jak osiągnąć efekt nasycenia za pomocą macierzy kolorów SVG w języku C#.
października 13, 2022 · 4 min · Muzammil Khan

Utwórz filtr rozmycia gaussowskiego na obrazie SVG w C#

Obrazy SVG lub Scalable Vector Graphics są popularne ze względu na ich skalowalność i jakość. Możesz zastosować kilka filtrów do obrazów SVG w zależności od wymagań. Aby rozmyć i wygładzić obraz SVG, możesz zastosować filtr rozmycia gaussowskiego. Po takich przypadkach użycia w tym artykule omówiono, jak programowo utworzyć filtr rozmycia gaussowskiego na obrazie SVG w języku C#.
września 20, 2022 · 3 min · Farhan Raza