Polish

Obróć obraz SVG w C#

Pliki SVG definiują grafikę w formacie XML. Można je skalować lub drukować w dowolnym rozmiarze bez pogorszenia jakości obrazu. W niektórych przypadkach może być konieczne obrócenie obrazu SVG. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo obrócić obraz SVG w języku C#.
września 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza