Polish

Konwertuj SVG na dokument Word DOCX/DOC w C#

Obrazy SVG są popularne ze względu na ich skalowalność. W niektórych sytuacjach może zajść potrzeba przekonwertowania obrazu SVG na dokument programu Word w formacie DOCX lub DOC. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik SVG na dokument programu Word w języku C#.
marca 4, 2022 · 3 min · Farhan Raza