Polish

Używanie Aspose.Drawing w Azure Functions z C#

Funkcje platformy Azure to oparte na zdarzeniach, bezserwerowe usługi w chmurze. Możesz użyć Aspose.Drawing for .NET API w Azure Functions do rysowania grafiki wektorowej lub tekstu zgodnie z własnymi wymaganiami. W tym artykule wyjaśniono, jak szybko i łatwo można skonfigurować interfejs API do użycia w Azure Functions.
września 22, 2021 · 3 min · Farhan Raza