Polish

Używanie System.Drawing z platformą .NET 6 na platformie innej niż Windows

System.Drawing.Common jest rzeczywistą implementacją biblioteki System.Drawing. Jednak jest teraz przypisywana jako biblioteka specyficzna dla systemu Windows w .NET 6 Framework. W związku z tym można użyć Aspose.Drawing do utworzenia wieloplatformowej aplikacji opartej na .NET 6 Framework.
marca 9, 2022 · 2 min · Farhan Raza