Polish

Konwertuj TTF na WOFF za pomocą C#

Jako programista C# możemy łatwo przekonwertować TTF na WOFF. TTF (True Type Font) działa dobrze na wszystkich platformach cyfrowych i zapewnia doskonałą jakość na ekranie oraz w drukowanych dokumentach. Z drugiej strony WOFF (Web Open Font Format) jest najczęściej używany na stronach internetowych. Zawiera kompresję specyficzną dla formatu i dodatkowe metadane XML. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować TTF na WOFF przy użyciu języka C#.
marca 15, 2022 · 3 min · Muzammil Khan