Polish

Scalanie lub rozłączanie komórek w arkuszu programu Excel przy użyciu języka C++

Scalanie i rozłączanie komórek to prosta i często używana funkcja programu Microsoft Excel. Scalanie komórek może okazać się przydatne w scenariuszach, na przykład gdy masz arkusz z wieloma kolumnami, które mają ten sam nagłówek. Możesz scalić komórki nad kolumnami, aby nadać im wspólny nagłówek. Jeśli scalone komórki nie są już potrzebne, możesz je równie łatwo rozłączyć. Może być konieczne wykonanie tych zadań w aplikacjach C++. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak programowo scalać i rozdzielać komórki w arkuszach programu Excel przy użyciu języka C++.
maja 25, 2021 · 6 min · Muhammad Ahmad