Polish

Chroń lub usuwaj ochronę diagramu Visio przed zmianami w języku C#

Pliki programu Visio służą do przedstawiania różnych diagramów graficznych, takich jak układy sieci, modele baz danych, mapowanie obiektów itp. Niektóre diagramy lub układy mogą być poufne, dlatego może być konieczna ochrona plików programu Visio przed nieautoryzowanym dostępem. W związku z tym w tym artykule omówiono zabezpieczanie plików programu Visio przez zabezpieczanie lub wyłączanie ochrony plików zgodnie z wymaganiami użytkownika.
października 24, 2022 · 2 min · Farhan Raza