Polish

Jak usunąć ochronę kształtu Visio za pomocą Python

Ochrona kształtów w programie Visio to cenne narzędzie, które pozwala użytkownikom aktywnie chronić kształty przed niezamierzonymi działaniami, takimi jak usunięcie, przeniesienie lub modyfikacja. W tym artykule dowiesz się, jak programowo usunąć ochronę kształtu Visio w Python.
stycznia 17, 2024 · 4 min · Muzammila Khana

Chroń lub usuwaj ochronę diagramu Visio przed zmianami w języku C#

Pliki programu Visio służą do przedstawiania różnych diagramów graficznych, takich jak układy sieci, modele baz danych, mapowanie obiektów itp. Niektóre diagramy lub układy mogą być poufne, dlatego może być konieczna ochrona plików programu Visio przed nieautoryzowanym dostępem. W związku z tym w tym artykule omówiono zabezpieczanie plików programu Visio przez zabezpieczanie lub wyłączanie ochrony plików zgodnie z wymaganiami użytkownika.
października 24, 2022 · 2 min · Farhan Raza