Polish

Konwertuj USD lub USDZ na plik 3DS w C#

USD to plik uniwersalnego opisu sceny, który koduje dane w celu wymiany lub rozszerzenia informacji między różnymi aplikacjami treści. Natomiast plik USDZ to nieskompresowane i niezaszyfrowane archiwum ZIP dla plików USD. Czasami może być konieczna konwersja pliku USD lub USDZ do formatu 3DS. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik USD lub USDZ na format 3DS w języku C#.
sierpnia 30, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj USD lub USDZ na 3DS w Javie

Plik USD koduje dane w celu wymiany informacji między różnymi aplikacjami do tworzenia treści, podczas gdy pliki USDZ to pliki archiwalne bez szyfrowania lub kompresji danych. W niektórych scenariuszach możesz chcieć przekonwertować plik USD lub USDZ na format 3DS. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik USD lub USDZ na format pliku 3DS w Javie.
lipca 30, 2022 · 2 min · Farhan Raza