Polish

Konwertuj USDZ na FBX w Javie

Pliki USDZ zawierają solidne schematy, które są pomocne przy wymianie informacji o szkieletach, geometrii i cieniowaniu. Różne aplikacje do obróbki grafiki 3D mogą czasami wymagać wyeksportowania pliku USDZ do formatu pliku FBX. Zgodnie z takimi wymaganiami, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować format USDZ na format FBX w Javie.
marca 12, 2022 · 2 min · Farhan Raza