Polish

Konwertuj Visio na HTML w Python

Możemy narysować różnorodne proste lub skomplikowane profesjonalne diagramy, schematy blokowe, osie czasu itp. Za pomocą programu Microsoft Visio. Jest to popularna aplikacja do grafiki wektorowej. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie diagramów programu Visio na dokumenty HTML. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować diagram programu Visio na kod HTML w języku Python.
września 30, 2022 · 4 min · Muzammil Khan

Konwertuj diagramy programu Visio na format HTML, SVG lub XPS za pomocą języka C#

Diagramy programu Microsoft Visio służą do tworzenia rysunków technicznych lub manipulowania nimi. Diagramy programu Visio w formatach VSD, VSDX, VDX i kilku innych obsługiwanych formatach plików można konwertować na stronę internetową HTML, obraz SVG lub plik XPS programowo przy użyciu języka C#.
czerwca 18, 2021 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj diagramy MS Visio na PDF, PNG, JPEG, SVG, HTML i XAML w Node.js

W moim poprzednim poście zademonstrowałem jak stworzyć od podstaw diagramy MS Visio w aplikacjach Node.js. W tym artykule pokażę, jak używać Aspose.Diagram do eksportowania lub konwertowania diagramów MS Visio do różnych popularnych formatów plików w aplikacjach Node.js. Konwersja diagramów Visio może być przydatna w różnych scenariuszach. Możesz przekonwertować diagram na obraz HTML lub JPEG/PNG, aby wyświetlić go na stronie internetowej lub w przeglądarce dokumentów programu Visio. Podobnie konwersja Visio do PDF może być wykorzystana do usunięcia zależności od dedykowanego oprogramowania do przeglądania diagramów.
maja 13, 2020 · 4 min · Usmana Aziza