Polish

Konwertuj Visio na SVG w Python

W programie Microsoft Visio można tworzyć wiele diagramów, schematów blokowych, osi czasu i innych rodzajów profesjonalnej grafiki. W niektórych przypadkach konieczna może być konwersja diagramów programu Visio do formatu SVG. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować diagram Visio na SVG w Python.
grudnia 9, 2022 · 4 min · Muzammil Khan

Konwertuj Visio na obraz w Python

Microsoft Visio umożliwia rysowanie różnorodnych prostych lub skomplikowanych profesjonalnych diagramów, schematów blokowych, osi czasu itp. Jest to popularna aplikacja do grafiki wektorowej. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie diagramów programu Visio na obrazy PNG lub JPG. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować diagram programu Visio na obraz w języku Python.
listopada 3, 2022 · 4 min · Muzammil Khan