Polish

Konwertuj plik VSD lub VSDX na VTX w C#

Diagramy programu Visio są powszechnie używane do tworzenia schematów blokowych, map pięter i innych rysunków technicznych. Jednak plik VTX jest modelem 3D używanym przez programy do modelowania i animacji 3D. Czasami może być konieczna konwersja pliku VSD lub VSDX do pliku VTX. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować diagram programu Visio w formacie VSD lub VSDX na plik VTX w języku C#.
maja 19, 2022 · 2 min · Farhan Raza