Polish

Konwertuj VSDM na PDF w C#

Pliki VSDM mają możliwość uruchamiania makr po otwarciu pliku, gdzie makra to akcje zdefiniowane przez użytkownika, które można opracować w celu uruchamiania określonych zadań. W niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie pliku diagramu programu VSDM Visio na format PDF w celu zapewnienia zgodności. W związku z tym w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik VSDM na format PDF w języku C#.
czerwca 28, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj VSDM na PDF w Javie

VSDM to pliki diagramów programu Visio zawierające makra. Takie makra są zwykle opracowywane w języku Visual Basic for Applications i mogą wykonywać różne akcje wyzwalane podczas otwierania pliku. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja pliku VSDM Visio na dokument PDF. Aby spełnić takie wymagania, w tym artykule opisano, jak przekonwertować plik diagramu VSDM na dokument PDF w Javie.
maja 28, 2022 · 3 min · Farhan Raza