Polish

Konwertuj Visio na PDF w Python

Microsoft Visio to popularna aplikacja do grafiki wektorowej. Umożliwia rysowanie różnorodnych prostych lub skomplikowanych profesjonalnych diagramów, schematów blokowych, osi czasu itp. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja diagramów programu Visio do dokumentów PDF. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować rysunek Visio na plik PDF w Python.
września 14, 2022 · 3 min · Muzammil Khan

Konwertuj plik diagramu VSD / VSDX Visio do formatu PDF przy użyciu języka Java

Pliki VSD lub VSDX Visio są powszechnie używane do projektowania procesów, przepływów pracy, schematów blokowych itp. Jednak te typy plików są obsługiwane przez ograniczoną liczbę aplikacji. W niektórych sytuacjach może być konieczne przekonwertowanie pliku VSDX lub VSD Visio na dokument PDF. W tym artykule opisano, jak przekonwertować plik diagramu VSD/VSDX na dokument PDF za pomocą języka Java.
października 22, 2021 · 3 min · Farhan Raza