Polish

Jak wstawić znak wodny do dokumentu programu Word przy użyciu języka Python

Znaki wodne w dokumencie programu Word służą do zapobiegania nielegalnemu użyciu, definiowania własności, wyświetlania statusu dokumentu itp. W tym artykule dowiesz się, jak dodać znak wodny do dokumentów programu Word w języku Python. W artykule pokażemy, jak osobno wstawić tekstowy i graficzny znak wodny do dokumentu Word.
marca 11, 2024 · 3 min · Muzammila Khana

Dodaj lub usuń znak wodny w programie Word (DOC/DOCX) przy użyciu C++

Znaki wodne są zwykle używane do pokazania własności lub charakteru dokumentu. Możesz dodawać/wstawiać lub usuwać znak wodny w dokumentach Word (DOC/DOCX) programowo przy użyciu C++. Na przykład dokument słowny zawiera informacje niejawne i chcesz dodać znak wodny do pliku, wtedy wymagania te można skutecznie spełnić dzięki Aspose.Words for C++ API.
października 20, 2020 · 4 min · Farhan Raza

Dodaj lub usuń znak wodny w dokumencie Word (DOCX/DOC) w C#

Znaki wodne są zwykle używane do pokazania własności lub klasyfikacji dokumentu. W tym artykule nauczymy się pracować ze znakiem wodnym w dokumentach Word za pomocą Aspose.Words for .NET API. Omówmy następujące przypadki użycia związane ze znakiem wodnym. Dodaj tekstowy znak wodny w dokumencie Word za pomocą C# Dodaj znak wodny obrazu w dokumencie programu Word za pomocą języka C# Usuń znak wodny z dokumentu Word za pomocą C# Dodaj tekstowy znak wodny w dokumencie Word za pomocą C# Możesz dodać lub wstawić tekstowy znak wodny w dokumencie tekstowym, niezależnie od tego, czy jest to plik DOC, czy DOCX.
czerwca 27, 2020 · 3 min · Farhan Raza