Polish

Dodaj znak wodny do PSD w C#

Popularna aplikacja Adobe Photoshop wykorzystuje PSD (Photoshop Document) jako natywny format pliku obrazu. Jest powszechnie używany do tworzenia logo, broszur i innych obrazów, w których plik PSD zawiera kilka warstw. Plikami PSD można manipulować programowo w aplikacjach języka C#. W tym artykule dowiesz się, jak programowo dodać znak wodny do pliku PSD przy użyciu języka C#.
września 8, 2022 · 6 min · Muzammil Khan