Polish

Konwersja programu Word do formatu PDF w języku C# .NET — kompletny przewodnik

Konwersja plików Word do PDF jest obecnie powszechną praktyką i jest preferowana przed udostępnieniem dokumentów. MS Word zapewnia wbudowaną funkcję zapisywania dokumentów Word w formacie PDF, jednak może się zdarzyć, że będziesz chciał programowo przekonwertować dokument Word na PDF, na przykład w swoich aplikacjach internetowych, lub możesz wymagać wsadowej konwersji Word do PDF bez instalowania MS Office. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować program Word na format PDF przy użyciu języka C# w środowisku .
lipca 14, 2022 · 5 min · Usmana Aziza

Wydano Aspose.Words for .NET 20.3!

W tym miesiącu udało nam się dostarczyć 72 ulepszeń i poprawek, w tym 18 problemów z obsługą Enterprise i Priority. W najnowszej wersji Aspose.Words dla platformy .NET przetworzono łącznie 110 problemów. Aktualizacje platformy Xamarin Począwszy od Aspose.Words 20,3, zmienia się obsługa platformy Xamarin. We wcześniejszych wersjach udostępnialiśmy osobne biblioteki DLL dla platform Xamarin.Android, Xamarin.Mac i Xamarin.iOS. Teraz programiści Xamarin mogą używać Aspose.Words for .NET Standard na wszystkich wyżej wymienionych platformach.
marca 10, 2020 · 2 min · Andriej Noskow

Wydano Aspose.Words for .NET 20.2

Pomimo dni ustawowo wolnych od pracy, ten miesiąc zakończył się dobrą wydajnością, 57 ulepszeń i poprawek (wśród nich 4 problemy Enterprise i 3 Priority Support) zostały uwzględnione w tej regularnej comiesięcznej wersji. Łącznie rozpatrzono 105 spraw. Ładowanie dokumentów PDF jest teraz obsługiwane przez Aspose.Words for .NET Standard. Jest to pierwszy kodek formatu pliku zawarty jako wtyczka w Aspose.Words. Aby ładowanie dokumentów PDF działało w aplikacji .NET Core, należy dodać odwołanie do Aspose.
lutego 6, 2020 · 2 min · Andriej Noskow

Wydano Aspose.Words for .NET 20.1

Zespół Aspose.Words .NET/Rendering zaimplementował bezpośrednie osadzanie czcionek OpenType jako zaplanowaną funkcję dla standardu PDF 1.7. Trwają przygotowania do pierwszego wydania Renderowania efektów 3D poprzez OpenGL. Zbadano również i zrealizowano różne zadania związane z obsługą funkcji SmartArt Cold Rendering.
stycznia 7, 2020 · 1 min · Andriej Noskow

Konwertuj Word DOCX lub DOC na PDF w C# .NET

Konwersja plików Word do PDF jest obecnie powszechną praktyką i preferuje się konwersję dokumentów do formatu PDF przed udostępnieniem. MS Word zapewnia wbudowaną funkcję zapisywania plików Word jako PDF, jednak może się zdarzyć, że będziesz chciał programowo przekonwertować dokument Word na PDF, na przykład w aplikacjach internetowych. Ponadto może być wymagana wsadowa konwersja programu Word do formatu PDF bez instalowania pakietu MS Office. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować Word DO na PDF w języku C# w aplikacjach .
stycznia 2, 2020 · 6 min · Usmana Aziza