Polish

Połącz się ze skrzynką pocztową Microsoft365 przy użyciu nowoczesnego uwierzytelniania w języku C# .NET

Nowoczesne uwierzytelnianie jest teraz domyślnie włączone dla wszystkich nowych dzierżawców Microsoft 365/Azure, ponieważ ten protokół jest bezpieczniejszy niż przestarzałe uwierzytelnianie podstawowe. Nowoczesne uwierzytelnianie jest oparte na bibliotece uwierzytelniania Active Directory i OAuth 2.0. Używa ograniczonych czasowo tokenów, a aplikacje nie przechowują poświadczeń użytkownika. Ponadto planowany jest całkowity zakaz korzystania z Uwierzytelniania podstawowego dla wszystkich klientów Microsoft 365. W tym artykule skupimy się na używaniu nowoczesnego uwierzytelniania do łączenia się za pośrednictwem klientów EWS, SMTP, IMAP, POP Aspose.
czerwca 14, 2022 · 6 min · Dmitrijsamodurow