Polish

Konwertuj XHTML na PDF w Javie

XHTML to tekstowy format plików ze znacznikami w formacie XML. Ten format jest szeroko stosowany, ponieważ jest ogólny i wymaga mniej skryptów. Natomiast pliki PDF to pliki w formacie o stałym układzie, które są powszechnie używane ze względu na niezależność od platformy. W niektórych przypadkach może być konieczna konwersja plików XHTML do formatu PDF. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować XHTML na format PDF w Javie.
maja 17, 2022 · 2 min · Farhan Raza