Polish

Konwertuj pliki MS Excel XLSX na DOCX za pomocą C#

Pliki XLSX programu MS Excel umożliwiają przechowywanie danych tabelarycznych w postaci wierszy i kolumn. Możesz łatwo przechowywać małe, średnie lub duże dane w arkuszach XLSX. Może się jednak zdarzyć, że trzeba będzie przekonwertować dane arkusza kalkulacyjnego na format edytora tekstu. W takich przypadkach w tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować Excel XLSX na DOCX przy użyciu języka C#. Ponadto zobaczysz, jak dostosować konwersję XLSX do DOCX. Więc zacznijmy.
października 15, 2020 · 3 min · Usmana Aziza