Polish

Konwertuj Excel na HTML za pomocą C++

Arkusze kalkulacyjne programu Excel są przydatne w organizowaniu, zarządzaniu i przetwarzaniu danych. Podobnie HTML jest przydatny do wyświetlania treści w przeglądarce. Oba formaty są przydatne w określonych przypadkach użycia. Mogą wystąpić przypadki, w których musisz wyświetlać dane programu Excel na stronach internetowych. W takich przypadkach HTML byłby lepszym formatem do użycia. Aby to osiągnąć, będziesz musiał przekonwertować wymagany plik Excel na HTML. W świetle tego nauczymy się, jak przekonwertować Excel na HTML za pomocą C++.
lutego 6, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad