Polish

Konwertuj pliki Excela na HTML w Node.js

Pliki Excel są powszechnie używane do przechowywania i organizowania danych w formie arkuszy roboczych. Ponadto możesz wykonywać różne obliczenia, a także analizować dane. Jednak w niektórych przypadkach musisz przekonwertować pliki Excela na inne formaty. Na przykład może być konieczne przekonwertowanie arkusza programu Excel na format HTML lub obraz w celu wyświetlenia go w aplikacji internetowej lub komputerowej. W takich przypadkach w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików programu Excel na format HTML w aplikacjach Node.js. Ponadto dowiesz się, jak korzystać z dodatkowych opcji, aby dostosować przekonwertowany HTML.
lutego 11, 2021 · 4 min · Usmana Aziza