Polish

Konwertuj pliki Excela na PDF w Node.js

Arkusze kalkulacyjne Excel są powszechnie używane do przechowywania i analizowania danych w postaci wierszy i kolumn. Jednak w różnych przypadkach musisz przekonwertować pliki Excela na format PDF przed udostępnieniem ich w Internecie. Aby zautomatyzować konwersję programu Excel do formatu PDF, w tym artykule pokazano, jak programowo konwertować pliki programu Excel do formatu PDF za pomocą Node.js. Ponadto omówiono również zaawansowane opcje dostosowywania konwersji programu Excel do formatu PDF.
marca 5, 2021 · 3 min · Usmana Aziza