przekonwertować xml mpp java

XML to skrót od Extensible Markup Language. To jest jak niektóre informacje przechowywane między różnymi tagami do celów przechowywania i przesyłania. Z drugiej strony używamy formatu pliku MPP do zarządzania projektami. Możesz konwertować XML na MPP, a także MPP na pliki w formacie XML za pomocą języka Java. Jest to pomocne, gdy chcesz importować lub eksportować pliki XML i MPP zgodnie z własnymi wymaganiami. Przejdźmy do następujących sekcji, aby uzyskać więcej informacji:

XML do MPP lub Microsoft Project File to XML Conversion – Instalacja Java API

Aspose.Tasks for Java API obsługuje MPP, XML, MPT, HTML i kilka innych formatów plików. Możesz konwertować lub importować plik XML do pliku Microsoft Project, a także z formatu MPP do pliku XML w swoich aplikacjach Java. Konfiguracja API jest dość prosta, ponieważ możesz szybko pobrać plik JAR z sekcji Downloads. W przeciwnym razie możesz określić poniższe szczegóły Repository w pliku pom.xml aplikacji Java opartych na Maven:

Magazyn:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Zależność:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>21.2</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Konwertuj lub importuj pliki XML do plików MPP programowo przy użyciu języka Java

Wykonaj poniższe czynności, aby przekonwertować plik XML na plik MPP:

 1. Załaduj wejściowy plik XML.
 2. Następnie załaduj plik szablonu MPP.
 3. Wywołaj metodę copyTo() klasy Project.
 4. Na koniec zapisz wynik MPP (Microsoft Project File).

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak programowo przekonwertować lub zaimportować plik XML do MPP przy użyciu języka Java:

// Załaduj wejściowy plik XML
Project xmlProject = new Project("Input.xml");

// Załaduj plik MPP szablonu
Project mppProject = new Project("Blank Project 2010.mpp");

// Wywołaj metodę copyTo() klasy Project
xmlProject.copyTo(mppProject);

// Zapisz wynik MPP (plik projektu Microsoft)
mppProject.save("ConvertedXmlToMpp.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Konwertuj MPP na plik XML programowo w Javie

Plik Microsoft Project, MPP, przechowuje informacje o zarządzaniu projektami. Konwersja MPP do XML jest pomocna, gdy niektóre informacje mają być wykorzystane przez różne systemy w określonym celu. Wykonaj poniższe kroki, aby przekonwertować MPP na format XML:

 1. Załaduj wejściowy plik MPP przy użyciu klasy Project.
 2. Zapisz wyjściowy plik XML z wyliczeniem SaveFileFormat.

Poniższy fragment kodu wyjaśnia, jak programowo przekonwertować MPP na XMP za pomocą Javy:

// Załaduj wejściowy plik MPP przy użyciu klasy Project
Project project = new Project("template.mpp");

// Zapisz wyjściowy plik XML z wyliczeniem SaveFileFormat
project.save("output.xml", SaveFileFormat.XML);

Wniosek

Podsumowując, nauczyłeś się konwersji XML na MPP i MPP na format pliku XML. Ponadto zbadaliśmy ten temat z przykładowym kodem i przewodnikiem krok po kroku ze wszystkimi szczegółami. Ponadto możesz odwiedzić API Documentation, aby zapoznać się z innymi funkcjami. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem bezpłatnego forum pomocy technicznej. Czekamy na pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów!

Zobacz też