Konwertuj MPP na PDF w Python

Pliki Microsoft Project [MPP 1 są często używane do zarządzania złożonymi projektami. Czasami jednak trzeba udostępnić plan projektu innym osobom, które mogą nie mieć dostępu do programu Microsoft Project. W takich przypadkach pomocne może być przekonwertowanie pliku MPP do formatu powszechnie używanego, takiego jak PDF. Pliki PDF można łatwo udostępniać i wyświetlać na dowolnym urządzeniu z czytnikiem PDF.

Konwersja MPP do PDF – Instalacja API Python

Aspose.Tasks for Python via .NET API może służyć do pracy z plikami Microsoft Project. Możesz pobrać pakiet lub zainstalować go z PyPI, menedżera pakietów Python. Otwórz wiersz polecenia i uruchom następujące polecenie pip:

 pip install aspose-tasks

Jak przekonwertować MPP na PDF za pomocą Python

Możesz konwertować pliki MPP do formatu PDF, wykonując poniższe czynności:

  1. Załaduj wejściowy plik MPP.
  2. Renderuj wyjściowy plik PDF.

Konwertuj MPP na PDF w Python

Musisz wykonać poniższe kroki i wykonać kilka wywołań metod, aby wyeksportować MPP do PDF w Python.

  1. Załaduj wejściowy plik MPP z klasą Project.
  2. Zapisz wyjściowy plik PDF przy użyciu wyliczenia SaveFileFormat.

Oto fragment kodu Python do konwersji pliku MPP do formatu PDF:

import aspose.tasks as tasks

# Load input MPP file
project = tasks.Project("Input.mpp")

# Save output PDF file
project.save("MPPtoPDF.pdf", tasks.saving.SaveFileFormat.PDF);

Uzyskaj bezpłatną licencję API

Możesz uzyskać bezpłatną licencję tymczasową w celu oceny API bez żadnych ograniczeń.

Wniosek

Podsumowując, zbadałeś, jak przekonwertować plik MPP Microsoft Project na dokument PDF w Python. Możesz dokładniej zapoznać się z różnymi funkcjami, odwiedzając sekcję dokumentacja. aby zapoznać się z kilkoma innymi funkcjami oferowanymi przez interfejs API. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas na bezpłatne forum pomocy technicznej.

Zobacz też